İç Denetim

İç denetim faaliyetleri ile üst yönetim, işletmenin kendi içerisinde oluşturduğu aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı tüm faaliyetleri izleyebileceği ve tüm faaliyetlerin işletmenin oluşturmuş olduğu kurallar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini işletme içerisindeki etkili olan denetim fonksiyonu aracılığıyla takip edilebilir konuma getirmektedir.

Her bir faaliyetin takip edilebilir olması organizasyon içerisinde personel veya departman bazında değerlendirmenin yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Üst yönetim bu fonksiyonu etkin kullanır ise hem operasyonel hem de insan kaynakları verimliliğini istenen düzeye taşıyabilmektedir. İşletmelerin karşı karşıya kaldıkları sektörel rekabet düzeyinde yaşanan artış ile birlikte işletmelerin operasyonel yükümlülüklerinde de artış yaşanmaktadır.

Bu anlamda, iç denetim alanında farkındalık oluşturan işletmelerin operasyonel açıdan maliyet avantajını elde ederek rekabet düzeylerinde istenen seviyeye ulaşması gözlenebilir.

MESAJ GÖNDER

Bize Ulaşın

Teklif ve bilgi almak için bize ulaşın.