İç Kontrol

İç kontrol, işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmada, kaynaklarını etkin kullanmalarını sağlayan ve operasyonel faaliyetlerin şirket içi politika, prosedür veya yönetmeliklerine uyumlu olarak işleyişini düzenleyen ve düzenli olarak operasyonları izleyen, risk odaklı bir yaklaşım ile optimal kontrol uygulamalarını işletme için tasarlayan, sürekli olarak iyileştirilebilen dinamik bir kontrol mekanizmasıdır.

İç kontrol sisteminin bir parçası olan COSO iç kontrol modeli, iç kontrol sisteminin kurulması noktasında uygulama adımlarını, işletmelerin nasıl ve ne şekilde oluşturacağını ve hangi kontrollerin tasarlanması ile birlikte uygulanması gerektiğini COSO iç kontrol modelini oluşturan beş ana bileşen yardımı ile açıklamaktadır. COSO iç kontrol modeli, verimlilik, ekonomiklik ve etkinlik unsurlarını göz önünde bulundurarak işletmelere operasyonları sonrasında elde edecekleri optimal sonucu elde etmeleri için en uygun kontrol ortamını sunabilmektedir. COSO iç kontrol modeli bu noktada işletmeler adına devreye girerek işletmenin ihtiyacını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Doğru ve güvenilir bilgi COSO iç kontrol modelinin temel bileşenini oluşturan kontrol ortamı olarak tanımlanan aşamada inşaa edilmektedir. İşletme içerisinde bu kontrol ortamının oluşturulması ile amaçlanan süreçlere ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulan zamanda ulaşılması ve istenilen faydanın sağlanmasıdır. Bu sayede süreç bazlı üretilen bilginin güvenirliği ve sürekliliği sağlanmış olmaktadır.

COSO işletmelerin iç unsurları ile dış unsurlarını da dikkate alarak faaliyetlerin iyileştirilmesi noktasında işletmelere bir yol haritası veya faaliyet planı hazırlayabilmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar iç kontrol sistemini kuran ve hayata geçiren işletmelerin faaliyetlerinde meydana gelen verimliliğin yanı sıra doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan karlılık seviyesindeki artışı göstermektedir.

MESAJ GÖNDER

Bize Ulaşın

Teklif ve bilgi almak için bize ulaşın.