Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi, işletmelerin hedeflerinden sapmadan belirledikleri startejileri gerçekleştirmek adına yardımcı bir yönetim modeli olarak işletmeler için önem arz etmektedir.

Şirket içerisinde kurumsal risk yönetim metodolojisinin izlenmesi ve bu doğrultuda yapılan çalışma sonucunda ortaya konan mevcut risklere ve bu risklere karşılık gelen kontrol noktaları ile ilişkili olarak yapılan önceliklendirmede firmanın risk tutumu etkili bir rol oynamaktadır. Risk tutumu, firmanın risk iştahı ile ilgili olup risklerin önceliklendirilerek eylem planının gerçekleştirilmesi noktasında kararda etkili olabilmektedir.

MESAJ GÖNDER

Bize Ulaşın

Teklif ve bilgi almak için bize ulaşın.