PERFORMANS DENETİMİ

Organizasyon içerisindeki faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Burada etkinliğin yanı sıra performans denetimi unsurları olan ekonomiklik, verimlilik, sürdürülebilirlik, tutarlılık ve uyumluluk dikkate alınmaktadır. İlgili süreç ve denetim unsuru göz önünde bulundurularak kontrol noktaları belirlenmekte ve anahtar performans göstergeleri tanımlanmaktadır.

İşletme verimliliğinin ve etkinliğinin işletmeler adına önem arz ettiği günümüz rekabet koşullarında operasyon içerisindeki faaliyetlerin ölçümlenebilir olması veya sürece ilişkin takip edilebilir değerler sunması işletmenin performansını arttırıcı yönde bir katkı sağlamaktadır.​

MESAJ GÖNDER

Bize Ulaşın

Teklif ve bilgi almak için bize ulaşın.