Süreç Performans Değerlendirme

Günümüzde işletmelerin karşı karşıya kaldığı rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda maliyet kalemlerinin azaltılabilmesi ancak işletmelerin en optimal seviyede faaliyetlerini sürdürebilmeleri ile mümkün olabilmektedir. Faaliyetlerin optimal seviyede sürdürebilmeleri ve verimliliği arttırmaları öncelikli hedefler arasındadır. Bu doğrultuda operasyonel süreçlerdeki iyileştirme adımlarının temelinde işletmelerin uyguladıkları kontrol mekanizmaları ile denetim sisteminin varlığı ortaya çıkmaktadır.​

Süreç çalışmalarından beklenen amaç organizasyon içerisinde var olan kontrol mekanizmasının durumunu tespit etmek olacaktır.​

Tüm bunların yanı sıra organizasyonun amaçlarının belirlenmesi, ölçülebilir hedeflerinin bulunması ve organizasyon yapısının var olmasının yanında organizasyon içerisindeki bütün süreçlerin tanımlanması, iş akışları şeklinde tasarlanması ile birlikte işletmenin yönetim fonksiyonun etkinliği üzerinde önemli rol oynar. ​

MESAJ GÖNDER

Bize Ulaşın

Teklif ve bilgi almak için bize ulaşın.