Firma Ön Değerlendirmesi

Firma ön değerlendirilmesinde organizasyon içerisindeki departmanlar belirlenmeli ve her bir departman sorumlusu ile ilgili yöneticisi tespit edilerek ilgili departman yöneticileri ile bire bir mülakatlar gerçekleştirilecektir.  Yapılan görüşmeler kapsamında her bir sürecin ne şekilde işleyiş gösterdiği tespit edilerek birim bazlı bir değerlendirme gerçekleştirilmiş olacaktır.  Bunun sonucunda departman bazında tespit edilen risklerin yer aldığı bir risk havuzu oluşturulur. Bu şekilde işletme içerisinde yer alan her bir departman özelinde riskler tanımlanmış ve ortaya çıkarılmış olacaktır.  Risk odaklı bu süreç değerlendirmesi ile birlikte firmanın genel karnesi tamamlanmış olacaktır.