Hakkımızda

ICM Yazılım Bilişim ve Danışmanlık, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’na akredite danışmanlık firması olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetlerindeki öncelik aile işletmelerinde kurumsallaşmaya odaklanarak Dış Ticaret, Kurumsal Yönetim, Süreç Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi alanlarında danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektir.

KOBİ’lerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak KOBİ’lerimizin ile birlikte danışmanlık projeleri geliştirilmekte ve uygulamaya alınmaktadır. Gerçekleştirilen projeler kapsamında hazırlanan Yol Haritası KOBİ’lere faaliyetlerini iyileştirmeleri yönünde yol gösterici olmaktadır.

Proje finansmanı noktasında, proje maliyetinin % 60’ı EBRD tarafından karşılanarak KOBİ’lerimizin danışmanlık hizmetleri ile tanışmalarına destek olunmaktadır. Böylelikle KOBİ’lerimiz açısından danışmanlık faaliyetlerinin gerekliliği ve önemi vurgulanmaktır.